11-ти Октомври КАПАДОКИЈА, ТУЗ ЃОЛУ (СОЛЕНО ЕЗЕРО), ИСТАНБУЛ – Paradiso Fly Travel Service