8-ми Декември – Кападокија и солено езеро 3НП – Paradiso Fly Travel Service