8-ми Декември – Кападокија со солено езеро Туз Ѓолу – Paradiso Fly Travel Service