ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АРАНЖМАНИ – Paradiso Fly Travel Service