СООПШТЕНИЕ ЗА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА – Paradiso Fly Travel Service