ИСТАНБУЛ – Царската престолнина | Декември – Paradiso Fly Travel Service