ИСТАНБУЛ СО ПРИНЦЕСКИ ОСТРОВИ 23ТИ ОКТОМВРИ – Paradiso Fly Travel Service